Dankort
SØG PRODUKT / Search item:
 
INDKØBSKURVEN ER TOM / Basket is empty  
 

Dansk English

KATALOG | Catalogue
Sangbøger og antologier
Populær- og folkemusik, film og tv
Kor
For børn
Musikhistorie, teori og pædagogik
Kirkemusik
Julemusik
Instrumentskoler
Soloinstrument
Vokalmusik
Kammermusik
Orkestermusik
Scenisk musik
Carl Nielsen Udgaven - The Carl Nielsen Edition
Tingluti
CD
Diverse

INDKØBSKURV / Basket
FORSIDE / Home

INFO
Persondatapolitik
Betalings- og handelsbetingelser

LINKS
Edition Wilhelm Hansen

PRISER ER INKL. MOMS
All prices incl. VAT
De funktionelle principper i romantikkens harmonik > Musikhistorie, teori og pædagogik  |  UDSKRIV / Print
PRIS / Price DKK 179,00


VARENUMMER / Item code WH29009
BESTILLING / Order
 

Læg varen i din kurv! (den kan slettes senere)
Place product in shopping basket!


Klik på billedet for at forstørre
Klik på billedet for at forstørre
Af Jørgen Jersild

BESKRIVELSE / Description
De funktionelle principper i romantikkens harmonik - belyst med udgangspunkt i César Francks harmoniske stil

Af forfatterens forord

Når Strawinsky et sted siger, at for ham er Tschaikowsky ubestridt den største af romantikkens komponister, fordi han på en gang forener romantisk emotion med en formgivningens klarhed, rummer Cesar Francks musik betragtet ud fra det harmoniske aspekt en lignende balance. Han er en typisk eksponent for højromantikkens harmoniske stil-ingen af dens akkordiske nydannelser er ham fremmed, en ekstrem altereringsteknik, modulerende akkordfølger af ofte frapperende originalitet; men dette i og for sig ekstravagante harmoniske sprog tager ikke magten fra helheden, men indordner sig under en samlende syntese, der i sin afklarethed har klassikkens præg.
Med højromantikkens akkordmateriale ved hånden er det ingen større problem at afstedkomme en konstant toneartsflugt; akkordstoffet er som prismer, hvor lyset brydes i alle retninger. Hos Franck udnyttes disse akkordernes prismatiske egenskaber, så det harmoniske forløb ofte danner højt opbyggede spændingskurver, men relationen til tonalitetscentret tabes ikke derfor af syne.
Det er denne erklærede beundring for Francks harmoniske evne, harmonikkens rigdom men samtidig dens klarhed, der har været det igangsættende moment for dette studium, hvor jeg dels har søgt at belyse, hvilket akkordmateriale, romantikken alment betragtet gør brug af, dels, hvordan specielt Franck behandler og udnytter dette materiale.
En sådan undersøgelse forudsætter imidlertid en analytisk terminologi, der nogenlunde anskueligt er i stand til at afspejle de fænomener, der møder os i den romantiske harmonik med dens ofte komplicerede strukturer. Som udgangspunkt har jeg anvendt den klassiske funktionsteoris analysemåde med de nødvendige tillempelser, Finn Høffding har tilført metoden og som har haft udbredt betydning for skandinavisk tradition på dette område. Undervejs, efterhånden som forskellige iagttagelser kom til - akkordernes gruppering og denne grupperings betydning for akkordfølgemønstrene, de altererede akkorders placering osv. - fandt jeg visse ændringer i terminologi og analyseprincip nødvendige. Det vil naturligvis bero på yderligere efterprøvning, om disse principper, som jeg mener vil være anvendelige, hvor det drejer sig om analyse af udtalt dur- og moll-harmonik, d.v.s. fra wienerklassikken frem til slutningen af det 19. århundrede, vil vise sig relevante og hensigtsmæssige.
Tilvejebringelsen af det »analytiske værktøj» måtte derfor blive et hovedpunkt i fremstillingen, hvad de efterfølgende sider og selve det anlæg, bogen har fået, vil vise.
Under mit studium har især to bøger været væsentlige igangsættere, Povl Hamburgers »Subdominante und Wechseldominante", der i sin grundlæggende undersøgelse over kadencemønstrets tidligste udviklingshistorie viser vejen til hvad man kunne kalde en akkordfølgemønstrenes genetik, og Otto Mortensens »Harmonisk Analyse efter Grundbas-Metoden», der på værdifuld måde betragter akkordfølgefænomenerne som betinget af bestemte
sammenfattende mønstre, til forskel fra den klassiske funktionsanalyse, hvor det i højere grad kun er akkordernes parvise sammenføjning der iagttages.
Men for at vende tilbage til Cesar Franck, hvis musik danner hele hovedstamrnen i eksempelmaterialet: Det har ikke været tanken, at belyse Francks udvikling som harmoniker, selvom denne udvikling i sig selv er bemærkelsesværdig nok, hvad de forskellige faser i hans produktion, tilbage til de tidligste kompositioner, klavertrioerne viser. Min interesse har koncentreret sig om Francks sene, »tredie» periode, der indledes af korværket »Les Beatitudes», hvor desuden klaverkvintetten, strygekvartetten, violinsonaten, de store klaverværker og d-moll symfonien er blevet til og som afsluttes af de tre koraler for orgel. I disse sidste værker er det højromantikkens harmoniske sprog der tales, bragt til fuld ud


Kunder der har købt dette produkt har også købt::
Dur- og mol-harmonikkens SEKVENS-MØNSTRE
[ LÆG I KURV / Place in basket ]
PRIS / Price DKK 119,00
DE REBUS PRIUS FACTIS
[ LÆG I KURV / Place in basket ]
PRIS / Price DKK 109,00
Musikkens Lommeleksikon
[ LÆG I KURV / Place in basket ]
PRIS / Price DKK 149,00
MELODIBOGEN
[ LÆG I KURV / Place in basket ]
PRIS / Price DKK 315,00
Kogebog for sangskrivere
[ LÆG I KURV / Place in basket ]
PRIS / Price DKK 119,00

WH Webshop - Adm. Aarhus Musik - noder.dk  -  Stormgade 48  -  6700 Esbjerg
Tlf. +45 8613 6655  -  E-mail: info@noder.dk  -  CVR-nummer: 32199488