Dankort
SØG PRODUKT / Search item:
 
INDKØBSKURVEN ER TOM / Basket is empty  
 

Dansk English

KATALOG | Catalogue
Sangbøger og antologier
Populær- og folkemusik, film og tv
Kor
For børn
Musikhistorie, teori og pædagogik
Kirkemusik
Julemusik
Instrumentskoler
Soloinstrument
Vokalmusik
Kammermusik
Orkestermusik
Scenisk musik
Carl Nielsen Udgaven - The Carl Nielsen Edition
Tingluti
CD
Diverse

INDKØBSKURV / Basket
FORSIDE / Home

INFO
Persondatapolitik
Betalings- og handelsbetingelser

LINKS
Edition Wilhelm Hansen

PRISER ER INKL. MOMS
All prices incl. VAT
Den lille Havfrue (cd) > CD  |  UDSKRIV / Print
PRIS / Price DKK 149,95


VARENUMMER / Item code WH31870CD
BESTILLING / Order
 

Læg varen i din kurv! (den kan slettes senere)
Place product in shopping basket!


Klik på billedet for at forstørre

Klik på billedet for at forstørre
Klik på billedet for at forstørre
H.C. Andersens eventyr fortolket af Christian Steffensen, komposition og lydscenografi: Hans Sydow

BESKRIVELSE / Description
H.C. Andersen: Den lille Havfrue
Fortolket af Christian Steffensen
Komposition og lydscenografi: Hans Sydow

Samlet spilletid: 59:49
Gennemillustreret, 16 siders booklet

Fra cd'ens booklet:
Til de ældre Læsere

Ingen af mine Arbeider ere blevne saa forskjelligt vurderede, som "Eventyr, fortalte for Børn", Medens enkelte Mænd, paa hvis Dom jeg sætter stor Priis, have tillagt dem meest Værd af hvad jeg har skrevet, meente Andre, at disse Eventyr vare høist ubetydelige og raadede mig til ikke at skrive flere. En saa forskjellig Dom og den tilsyneladende Taushed, hvormed den offentlige Critik forbigik dem, svækkede min Lyst til at give mere af denne Digtart. Saaledes er et Aar hengaaet, før dette tredie Hefte følger de to foregaaende.

Under Udarbeidelsen af et større, ganske fra disse forskjelligt Arbeide, paatrængte sig mig imidlertid Ideen og Udviklingen af et nyt Eventyr: "Den lille Havfrue". - Jeg maatte nedskrive det.
Dersom jeg lod det udkomme som en lille Bog for sig, da gjorde man maaskee større Fordring, jeg fandt det derfor bedst, at lade det slutte sig til den engang begyndte Cyclus af Eventyr; ethvert af hine egner sig maaskee mere for Barnet, end dette, hvis dybere Betydning kun den Ældre forstaaer, men jeg tør dog troe, at Barnet vil have Glæde deraf, og Opløsningen selv, ligefrem betragtet, vil gribe det. Saaledes bringer jeg nu det tredie Hefte.

Det kortere Eventyr: "Keiserens nye Klæder", som slutter Heftet, er af spansk Oprindelse. Hele den morsomme Idee skylde vi Prinds Don Juan Manuel, født 1277, død 1347.
I det jeg her omtaler disse to Eventyr, vil jeg benytte Leiligheden, til at sige et Par Ord om de tidligere udkomne.

I min Barndom hørte jeg gjerne Eventyr og Historier, flere af disse staae endnu ret levende i min Erindring; enkelte synes mig at være oprindelige danske, ganske udsprungne af Folket, jeg har hos ingen Fremmed fundet de samme. Paa min Maade har jeg fortalt dem, tilladt mig enhver Forandring, jeg fandt passende, ladet Phantasien opfriske de i Billederne afblegede Farver. Saaledes er fremstaaet de fire Eventyr: Fyrtøiet; Lille Claus og store Claus; Prindsessen paa Ærten og Reisekammeraten. I Anachreons Digte findes som bekjendt Fabelen til: den uartige Dreng.
Aldeles min egen Opfindelse ere de tre:

Den lille Idas Blomster;
Tommelise;
Den lille Havfrue.

Med dette tredie Hefte vil Eventyrene udgøre et lille Bind; om dette bliver det eneste, beroer paa det Indtryk, jeg seer Samlingen gjør paa Publicum.
I et lille Fædreland bliver altid Digteren en fattig Mand; Æren er derfor den Guldfugl, han især maa gribe efter. Det vil vise sig, om jeg fanger den, ved at fortælle Eventyr.

Kjøbenhavn i Marts 1837.
H.C. Andersen.


Kunder der har købt dette produkt har også købt::
L'enfant Mourant (HP)
[ LÆG I KURV / Place in basket ]
PRIS / Price DKK 40,00

WH Webshop - Adm. Aarhus Musik - noder.dk  -  Stormgade 48  -  6700 Esbjerg
Tlf. +45 8613 6655  -  E-mail: info@noder.dk  -  CVR-nummer: 32199488