DELTA (score and parts)

DELTA (score and parts)

339,00 DKK

NØRGÅRD, PER
Forlagsnr. WH30679
Per Nørgård
DELTA
I. EUFONIA - EUFORIA
II. NOSTALGIA
III. MALINCONIA
2005
for saxofon, cello og piano
varighed ca. 20 minutter

Programnote
DELTA for saxofon, cello og klaver (2005)

I. EUFONIA - EUFORIA
II. NOSTALGIA
III. MALINCONIA

Adskillige af mine værker er, som det har vist sig, blevet til i flere stadier, hvor et tidligere værk er genopstået som sats i en senere tilkomponeret/ kompileret suite eller sonate; som f.eks. SOLO INTIMO, for cello (1954), der i 1981 - med tilkomsten af satsen SOLO IN SCÉNA - blev til en to-satset SONATE.

På tilsvarende vis føjede jeg i 2005 to nye satser til min oprindelige musik (SUITE FOR MARTIN) til kortfilmen KONGENS ENGHAVE fra 1967, resulterende i værket DELTA. Allerede i 2004 havde jeg om-instrumenteret musikken fra 1967 til en version for saxofon, cello (i stedet for den oprindelige elektriske harmonika) og (let præpareret) piano. 2004-versionen fik titlen MELANCOLIA (varighed 12 minutter) og indgår som tredjesats, med titlen MALINCONIA, i værket DELTA fra 2005 (varighed ca. 20 minutter).

Et "delta" er i følge sagens natur altid en bevægelse "nedstrøms", og denne nedadgående bevægelse præger alle tre værker.

I DELTA´s førstesats EUFONIA - EUFORIA, udvikler musikken sig fra velklang og lyssyn til et mørkere klangbillede.
Andensatsen, NOSTALGIA, intensiverer dette udtryk til en melodi, der
(for-)længes idet den udfylder hele satsen.
Tredjesatsen, MALINCONIA, fuldbyrder - i løbet af de seks mindre afsnit - bevægelsen hen imod sort-syn (og "sort-lyd").

Per Nørgård (2005)