SYMPHONY NO.3  (Score)

SYMPHONY NO.3 (Score)

1.255,00 DKK

PER NØRGÅRD
Forlagsnr. WH29399
Per Nørgård
SYMFONI NR.3 / SYMPHONY NO.3 (1972-75)

Partitur / Score

Stemmer / Parts are available on hire: hire@ewh.dk

Orchestration: 3.3.3.3/4.3.3.1/4perc/2hp/pf/org/str

Programnote:
Symfoni nr. 3 anses for et af Per Nørgård vigtigste værker. I symfonien samler Nørgård alle de meget personlige arbejdsmetoder og udtryk, som han udviklede i slutningen af 1960'erne. Symfonien er skrevet i årene 1972-75 på bestilling af Danmarks Radio og blev uropført i 1976 af Radiosymfoniorkestret, Radiokoret og dirigenten Herbert Blomstedt.
Symfonien er baseret på den såkaldte uendelighedsrække - et princip for musikalsk bevægelse, som Nørgård selv udviklede omkring 1960. En uendelighedsrække kan, som navnet siger, generere tonemateriale uendeligt og er derfor ikke blot en udvikling af den traditionelle serialisme, som Nørgård arbejdede med i de tidlige 1960'ere, men også en logisk følge af Nørgårds betragtninger om helhedsforståelse af verdens organiske sammenhæng og udvikling.
Uendelighedsrækken frembringer en tonerække, der i sig selv gentager visse figurer igen og igen, på samme måde som det, man i naturvidenskaben kalder fraktaler. Figurene gentages på flere planer og vokser som et naturprincip ved hjælp af en yderst enkel funktion til meget komplekse og raffinerede resultater.
Opdagelsen af de universelle principper og love, Nørgård genfandt på utallige livsområder, fra naturvidenskab til mystik, gav ham nærmest visionær opfattelse af enhed, som han med teknisk mesterskab har kunnet øre ud i sin musik.
Harmonisk, melodisk og rytmisk er den 3. symfoni bygget på naturlige principper: de rytmiske proportioner i det gyldne snit, uendelighedsrækkens organiske tonekæder og en harmonik bygget på naturtonernes love.
Symfonien er i to satser.
Første sats' indledning følges af to hovedafsnit. I indledningen præsenteres musikkens elementer som en skabelse: Først høres harmonisk materiale, derefter melodi og til sidst de rytmiske proportioner, hvor de taktfaste rytmer ændres til udformning efter de gyldne snits princip. I de to efterfølgende hovedasnit folder materialet sig ud i en uenelig mængde lag baseret på en sekstonig melodi taget fra uendelighedsrækken. På grund af melodirækkens struktur gendannes den naturlige overtonerække igen og igen i de mange lag - musikken vokser sig stor samlet om principper som hos en naturvækst.
I anden sats viser Nørgård, at vækstprincipperne ikke kun kan resultere i en uendelig, harmonisk tilstand men kan anvendes sammen med mange forskellige udtryk og stilarter. Uendelighedsrækkens forgreninger fennemløber pasager, der minder om latinamerikanske rytmer og om en klassisk dur-tonalitet; undervejs genfinder Nørgård endda den kendte Schubert-lied Du bist die Ruh' i tonematerialet. I stasens sidste sammenhængende afsnit træder koret tydeligere frem, og synger til to middelalderlige Maria-tekster og til Rainer Maria Rilkes Orfeus-sonet fra 1922 Singe die Gärten, mein Herz die du nicht kennst. Dette sidste tekststykke kan med sit udtryk om en søgen efter den store helhed forstås som symfoniens kongstanke.
Jørgen I. Jensen

Singe die Gärten, mein Herz, die du nicht kennst;
Wie in Glas eingegossende Gärten, klar, unerreichbar.
Wasser und Rosen von Isphahan oder Schiras,
Singe sie selig, preise sie, keinen vergleichbar.

Zeige, mein Herz, dass du sie niemals entbehrst.
Dass sie dich meinen, ihre reidenden Feigen.
Dass du mit ihren, zwischen den blühenden Zweigen
Wie zum Gesicht gesteigerten verkehrst.


Meide den Irrtum, dass es Entbehrungen gebe
Für den geschehnen Entschluss, diesen: zu sein!
Seidener Faden, kamst du hinein ins Gewebe.

Welchender Bilder du auch im Innern geeint bist
(sei es selbst ein Moment aus dem Leben der Pein),
Fühl, dass der ganze, der rühmliche Teppich gemeint ist.