ORGELBOG VED ÅRTUSINDSKIFTET

ORGELBOG VED ÅRTUSINDSKIFTET

183,75 DKK

ANTOLOGI
Forlagsnr. MF587
ORGELBOG VED ÅRTUSINDSKIFTET
Indhold:
Anthon Hansen Adventsmusik
Bjarne Hersbo Gennembrud
Jens Ramsing Toccata frammento
Erik Haumann Triptykon
Flemming Chr. Hansen Meditation du Careme
Per Nedergaard Hansen Min død er mig til gode
Frode Bitsch Communion pour Orgue
Bo Grønbech Lamento
Peter Møller Finale (Opstandelse)
Henrik Co/ding-Jørgensen To mænd i hvide klæder
Knud-Erik Kengen Koralfantasi over
"Kom, Sandheds Ånd, og vidne giv"
Ivan Høiberg Tonestykke i Trinitatistiden
Tore Bjørn Larsen Improvisation til Alle Helgens Dag:
"med venner i lys vi tale"