EN LANDSBYDEGNS MELODIBOG (PF/ORG)

EN LANDSBYDEGNS MELODIBOG (PF/ORG)

399,00 DKK

OLE UGILT JENSEN (ARR.)
Forlagsnr. WH32926
EN LANDSBYDEGNS MELODIBOG
3-stemmige satser for klaver/orgel arrangeret af Ole Ugilt Jensen

419 salmemelodier, som til sammen dækker behovet i Den Danske Salmebog:

- Melodihenvisninger til salmer uden egen melodi
- Dybe tonearter
- Markering af linieskift i salmebogen
- Markering af midterstemme ved skift mellem de to systemer

Indhold:
Af dybsens nød, o Gud, til dig
Af højheden oprunden er
Ak Gud, fra Himlen se herned
Ak, Fader, lad dit ord og Ånd
Ak, vidste du, som går i syndens lænke
Aldrig er jeg uden våde
Aleneste Gud i Himmerig
Alle mine kilder skal være hos dig
Alle ting er underfulde
Almagts Gud, velsignet vær
Almindelig er Kristi kirke
Almægtige og kære Gud
Alt står i Guds faderhånd (Laub)
Alt står i Guds faderhånd (Rung)
Alt, hvad som fuglevinger fik
Arbejd til natten kommer
Barn Jesus i en krybbe lå
Befal du dine veje
Betesda-søjlernes buegange
Bliv hos os, når dagen hælder
Blomstre som en rosengård
Blåt vælded lys frem
Bryd frem, mit hjertes trang
Brødre og søstre, vi skilles
Dagen går med raske fjed
Dagen viger og går bort
De dybeste lag i mit hjerte
De hellig tre konger så hjertensglad
Dejlig er den himmel blå
Dejlig er jorden
Den klare sol går ned
Den lyse dag forgangen er
Den mørke nat forgangen er
Den signede dag med fryd vi ser
Den skønne jordens sol gik ned
Den snævre vej er bred nok
Den store hvide flok vi se
Den store mester kommer
Den store, stille nat går frem
Den yndigste rose er funden
Der er en vej, som verden ikke
Der er en vej, som vi alle går alene
Der sad en fisker så tankefuld
Der stander et hus i vort høje Nord
Der står et slot i vesterled
Det dufter lysegrønt af græs
Det er den daglig trøst, hvormed
Det er så yndigt at følges ad (Laub)
Det er så yndigt at følges ad (Weyse)
Det første lys er Ordet
Det hellige kors, vor Herre selv bar
Det kimer nu til julefest
Det koster ej for megen strid
Det koster mer, end man fra først
Det livets ord vi bygger på
Det mulmer mod den mørke nat
Det var ikke en nat som de andre
Det var kun en drøm
Dig rummer ej himle
Dig ske al ære, Herre Krist
Dig vil jeg elske, du min styrke
Dig være ære
Din Himmel-krone ser vi stråle
Din rigssag, Jesus, være skal
Dommer over levende og døde
Drag ind ad disse porte
Drag, Jesus, mig
Du er, opstandne sejershelt
Du fylder mig med glæde
Du fødtes på jord
Du gav mig, o Herre, en lod
Du kom til vor runde jord
Du satte dig selv i de nederstes sted
Du, Herre Krist
Du, som gik foran os
Du, som gir os liv og gør os glade
Du, som går ud fra den levende Gud
Du, som har tændt millioner
Du, som ud af intet skabte
Dybe, stille, stærke, milde
Dybt fornedres skal enhver
Dybt hælder året i sin gang
Eja, min sjæl, ret inderlig
En dag skal Herrens skaberdrømme
En rose så jeg skyde
En sædemand gik ud at så
En sød og liflig klang
En vej eller anden, vor Herre ved råd
Et barn er født i Betlehem
Et fornødent er; det ene
Et kors det var det hårde trange leje
Et lidet barn så lysteligt
Et trofast hjerte, Herre min
Far, verden, far vel
Flammerne er mange
For alle helgen, som i Kristi tro
For dig, o Herre, som dage kun
Forlen os freden, Herre, nu
Fra Himlen højt kom budskab her
Fred hviler over land og by (Laub)
Fred hviler over land og by (Bay)
Fred til bod for bittert savn
Frelseren er mig en hyrde god
Fryd dig, du Kristi brud
Frydeligt med jubelkor
Frydetonen går mod tronen
Fuglen har rede, og ræven har grav
Fyldt af glæde over livets under
Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Geneve)
Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Söderblom)
Giv mig, Gud, en salmetunge
Glade jul, dejlige jul
Gladelig vil vi halleluja kvæde
Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord
Glæden hun er født i dag
Gode Gud, din engleskare
Gud er her til stede
Gud Helligånd! o kom
Gud Helligånd, opfyld med lyst
Gud skal alting mage
Gud ske lov for nattero
Gud ske tak og lov
Gud, du, som lyset og dagen oplod
Gud, efter dig jeg længes
Gud, vi er i gode hænder
Guds godhed vil vi prise
Guds igenfødte, ny-levende sjæle
Guds menighed er jordens største
Guds menighed, syng
Guds ord blev aldrig bundet
Guds Søn har gjort mig fri
Guds Søn kom ned fra Himmerig
Gør døren høj, gør porten vid
Går det, Herre, som jeg vil
Han, som på jorden bejler
Har hånd du lagt på Herrens plov
Hav tak, o Herre, for evig trøst
Hellig, hellig, hellig
Helligånd, de frommes glæde
Her kommer, Jesus, dine små
Her ser jeg da et lam at gå
Her vil ties, her vil bies
Herre Gud! Dit dyre navn og ære
Herre Jesus, vi er her
Herre, du vandrer forsoningens vej
Herre, fordi du
Herre, jeg har handlet ilde
Herre, når din time kommer
Herren af søvne opvågned, opsprang
Herren han har besøgt sit folk
Herrens røst, som aldrig brister
Herrens venner ingensinde
Hil dig, Frelser og Forsoner
Himlene, Herre, fortælle din ære
Hjerte, løft din glædes vinger
Hvad kan os komme til for nød
Hvad mener I om Kristus
Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod
Hvert et lys i livets nat
Hvilestunden er i vente
Hvo ikkun lader Herren råde
Hvor er det godt at lande
Hvor er det godt i Jesu arme
Hvorledes skal jeg møde
Hyggelig, rolig
Højhedens Gud, som kom herned
Hør det, Zion, trøst for al din vé
Hør himmelsus i tredie time
Hør mig, skaber mild
Hør vor helligaftens bøn
Hør, hvor englesangen toner
Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme
I al sin glans nu stråler solen
I blev skabt som mand og kvinde
I denne verdens sorger sænkt
I dødens bånd vor frelser lå
I falmende blade, du kølige
I fjerne kirketårne hist
I Himmelen, i Himmelen
I Jesu navn
I kvæld blev der banket
I lemmer, hvis hoved har Himlen
I østen stiger solen op
I, Herrens udvalgte
Ingen er så tryg i fare
Ja, engang mine øjne skal
Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim
Jeg er i Herrens hænder
Jeg er træt og går til ro
Jeg går i fare, hvor jeg går
Jeg kender ham, hvem jeg har
Jeg kommer, Herre, på dit ord
Jeg lever, og ved hvor længe fuldtrøst
Jeg ser dig, søde Lam, at stå
Jeg så ham som barn med det solrige øje
Jeg ved et evigt Himmerig
Jeg ved, på hvem jeg bygger
Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom
Jeg vil din pris udsjunge
Jeg vil mig Herren love
Jert hus skal I bygge på ordets
Jerusalem! i dag din konge græder
Jesus - det eneste
Jesus er mit liv i live
Jesus han er syndres ven
Jesus Krist, du overvandt
Jesus Kristus er til stede
Jesus, din søde forening at smage
Jesus, dine dybe vunder
Jesus, Jesus, Jesus sigter
Jesus, livets sol og glæde
Jesus, min drot
Julebudet til dem, der bygge
Julen har bragt velsignet bud
Julen har engelyd
Kain, hvor er din bror
Kender du den livsens kilde
Kimer, I klokker
Kirkeklokke! mellem ædle malme
Kirken den er et gammelt hus
Kirken er som Himmerige
Klokken slår, tiden går
Klynke og klage
Kom, alle kristne
Kom, Gud Faders Ånd fuldgod
Kom, Gud Helligånd, kom brat
Kom, Helligånd, Gud Herre from
Kom, hjælp mig, Herre Jesus
Kom, lad os tømme et bæger på ny
Kom, regn af det høje
Kornet, som dør i jorden
Kraften fra det høje
Krist stod op af døde
Kvindelil, din tro er stor
Kærlighed fra Gud
Kærlighed til fædrelandet
Kærligheds og sandheds Ånd
Lad det klinge sødt i sky
Lad os bryde brødet sammen
Lazarus lå i sin grav
Lille Guds barn, hvad skader dig
Livets fylde, glædens glans
Livsalige dag, som i håbet vi venter
Lover den Herre
Lovsynger Herren
Lyksalig endte da min frelser
Lyksalig, lyksalig hver sjæl
Lyksaligt det folk
Lysets engel går med glans
Lær mig, o skov, at visne glad
Man siger, livet har bange kår
Maria hun var en jomfru ren
Med fred og fryd jeg farer hen
Med sorgen og klagen hold måde
Med thomaskravet står vi her
Menneske din egen magt
Midt i alt det meningsløse
Midt i livet er vi stedt
Midt igennem nød og fare
Min død er mig til gode
Min Gud, min Gud, hvorfor har
Min Jesus, lad mit hjerte få
Min sjæl, du Herren love
Mindes vi en fuldtro ven
Mit hjerte altid vanker
Morgenstund har guld i mund (Barnekow)
Morgenstund har guld i mund (Laub)
Mægtigste Kriste, menighedens Herre
Mæt min sjæl, o Jesus sød
Måne og sol
Naturen holder pinsefest
Nogen må våge i verdens nat
Nu bede vi den Helligånd
Nu blomstertiden kommer (svensk folkemelodi)
Nu blomstertiden kommer (tysk visemelodi)
Nu er livet gemt hos Gud
Nu falmer skoven trindt om land
Nu fryde sig hver kristen mand
Nu glæd dig i Herren, mit hjerte
Nu gløder øst i morgenskær
Nu går solen sin vej
Nu har du taget fra os
Nu kom der bud fra englekor
Nu rinder solen op af østerlide
Nu ringer alle klokker mod sky
Nu ringer de klokker
Nu står der skum fra bølgetop
Nu sænkes overalt Guds
Nu takker alle Gud
Nu titte til hinanden de favre
Nu velan vær frisk til mode
Nu vil vi sjunge og være glad
Nu vågne alle Guds fugle små
Nu åbner savnet sine øde vidder
Nærmere, Gud, til dig
Nåden er din dagligdag
Når jeg er træt og trist
Når mit øje, træt af møje
Når mørket jorden blinder
O du Guds Lam
O du Guds Lam uskyldig
O du min Immanuel
O Gud ske lov til evig tid
O Gud, du ved og kender
O Gud, fornuften fatter ej
O Gud, hør min bøn
O havde jeg dog tusind tunger
O Helligånd! mit hjerte
O Herre Krist! dig til os vend
O hjertekære Jesus Krist
O høje råb
O kom, o kom, Immanuel
O kristelighed
O lad din Ånd nu med os være
O store Gud, din kærlighed
O, Gud ske lov til evig tid
O, havde jeg dog tusind tunger
O, kommer hid dog til Guds Søn
Om alle mine lemmer
Om Himmerigs rige vi tales ved
Op dog, Zion, ser du ej
Op til Guds hus vi gå
Op! thi dagen nu frembryder
Op, al den ting, som Gud har gjort
Op, alle folk på denne jord
Op, alle som på jorden bor
Op, I kristne, ruster eder
Op, min sjæl, thi sol er oppe
Opstanden er den Herre Krist
På Gud alene
På Jerusalem det ny
På nåden i Guds hjerte
Påske vi holde (Gade)
Påske vi holde (Laub)
Påskeblomst, hvad vil du her
Påskemorgen slukker sorgen
Rejs op dit hoved, al kristenhed
Rind nu op i Jesu navn
Se, hvilket menneske
Se, nu stiger solen af havets skød
Se, vi går op til Jerusalem
Sig månen langsomt hæver
Sin vogn gør han af skyer blå
Skal fri og frelst vi hist
Skyerne gråner, og løvet falder
Slip os arme ej
Som dug på slagne enge
Som et stille offerlam
Som forårssolen morgenrød
Som hønen klukker mindelig
Som lilliens hjerte kan holdes
Som markens blomst henvisner fage
Som tørstige hjort monne skrige
Som vintergrene i afmagt rækker
Som året går
Sorrig og glæde de vandre til hobe
Sov sødt, barnlille
Spænd over os dit himmelsejl
Stat op, min sjæl, i morgengry
Stille er min sjæl til Gud
Syndernes forladelse
Syng lovsang, hele jorden
Så tag mig da ved hånden
Så vide om land, som sol monne gå
Så vældigt det mødte os først
Tag det sorte kors fra graven
Tak og ære være Gud
Talsmand, som på jorderige
Tiden skrider, dagen rinder
Til dig alene, Herre Krist
Til himlene rækker din miskundhed
Til vor lille gerning ud
Trods længselens smerte
Troens smykke, Jesus sød
Tunge, mørke natteskyer
Tænk, at livet koster livet
Tænk, når engang den tåge er
Tør end nogen ihukomme
Uberørt af byens travlhed
Udrust dig, helt fra Golgata
Uforsagt, hvordan min lykke
Under dine vingers skygge
Urolige hjerte
Vaj nu, Dannebrog, på voven
Vanæret vor drot kom i sin grav
Ved Jesu navn
Velkommen igen, Guds engle små
Venner, sagde Guds engel blidt
Verden, o verden! hvi frister du mig
Verdens igenfødelse
Vi kommer, Herre, til dig ind
Vi pløjed og vi så'de
Vi rækker vore hænder frem
Vi synger med Maria
Vidunderligst af alt på jord (Barnekow)
Vidunderligst af alt på jord (Laub)
Vil natten nu vige
Vintræ og grene og frugt hører sammen
Vor Gud han er så fast en borg
Vor Herre han er en konge stor
Vor Herre tar de små i favn
Vor Herre! til dig må jeg ty
Vor Herres Jesu mindefest
Vor klippe vi slippe umulig
Vort liv blev reddet
Vægter! vil det mørke rige
Vær du mig nær
Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam
Vær stærk min sjæl, i denne tid
Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej
Vær velkommen, Herrens år
Vågn op og slå på dine strenge
Vågn op, du som sover
Zions vægter hæver røsten
Øjne, I var lykkelige
Ånden opgav enkesønnen