TRIPTYKON (ORG)

TRIPTYKON (ORG)

249,00 DKK

NIELS ROSING-SCHOW
Forlagsnr. WH32944
TRIPTYKON (2016)
Exordium, Toccata og Hymne

For orgel solo

Bestilt af Dansk Organist og Kantor Samfund til årsmødet i 2017
i anledning af 500 året for reformationen

Forord
Triptykon er skrevet til fejringen af 500 året for reformationen i 2017 på bestilling af Dansk Organist og Kantor Samfund. Værkets tre satser er musikalske billeder eller situationer med den midterste, Toccata, som akse. Denne er tænkt som et billede på den disput mellem Luther og de kirkelige autoriteter, som er reformationens udspring. I musikken er to af Luthers reformationssalmer mere eller mindre håndgribeligt til stede.
De to øvrige satser kan ses som et 'før' og et 'efter'. Den første, Exordíum, er en 'flydende' situation, men også en forberedelse, som efterhånden ophober en spænding mod toccataens energiudladning. Tredje sats, Hymne, repræsenterer en afklaret situation, hvor et væld af hymniske fragmenter vokser ud af en bagvedliggende, flere gange repeteret struktur (teknisk set en passacaglia). Elementer, som kan henføres til de foregående satser, er dog også til stede.

Niels Rosing-Schow, december 2016

Preface
Triptych is written for the celebration of the 500th anniversary of the Reformation in 2017, commissioned by The Danish Society of Organists and Cantors. The three movements of the work are musical images or situations, with the middle one, Toccata, as its axis. The latter is intended as an image of the dispute between Luther and the ecclesiastical authorities, which is the origin of the Reformation. Two of Luther's Reformation Hymns are more or less palpably present in the music.
The other two movements can be regarded as 'before' and 'after'. The first, Exordíum, is a 'fluid' situation, but also a preparation, which gradually accumulates a suspense pointing towards the discharge of energy of the Toccata. The third movement, Hymn, represents a serene situation, where a wealth of hymnal fragments grows out of an underlying structure, repeated several times (technically speaking, a passacaglia). There are also elements, however, which are derived from the previous movements.