Samlede præludier og mindre stykker for orgel

Samlede præludier og mindre stykker for orgel

600,00 DKK

Rued Langgaard
Forlagsnr. WH32813
Samlede præludier og mindre stykker for orgel, bind 1-3 /
Collected preludes and minor pieces for organ, volume 1-3

Udgivet af / Edited by
Birgitte Ebert og / and Bendt Viinholt Nielsen

Rued Langgaard Udgaven / The Rued Langgaard Edition
Edition Wilhelm Hansen, Copenhagen, 2017

INDHOLD / CONTENTS

Bind 1 / Volume 1

PRÆLUDIER OG MINDRE STYKKER FOR ORGEL 1912-1939 /
PRELUDES AND MINOR PIECES FOR ORGAN 1912-1939

[1] Jeg vil din Pris udsjunge (Præludium) / I Will Sing Thy Praise (Prelude)
BVN 52:1 (1912)
[2] Præludium til første Juledag (Koralforspil til "Af Højheden oprunden er") /
Prelude for Christmas Day (Choral Prelude to 'How Bright Appears the Morning Star')
BVN 52:2b (1912, rev. 1913)
[3] O, Kristelighed (Stemningsbillede) / Oh, Christian Faith Sweet (Mood Picture)
BVN 154 (1918)
[4] Hymne over "Dejlig er Jorden" / Hymn on 'Beautiful Saviour'
BVN 157a (1918)
[5] Fantasi over "Dejlig er Jorden" / Fantasy on 'Beautiful Saviour'
BVN 157b (1918, rev. 1950)
[6] Juleaften [I] / Christmas Eve [I]
BVN 157c (1918/1950?)
[7] Ved Axel Gades Jordefærd [Version 1921] / At Axel Gade's Funeral [Version 1921]
BVN 171 (1918, rev. 1921)
[8] Ved Axel Gades Jordefærd [Version 1935] / At Axel Gade's Funeral [Version 1935]
BVN 227 (1918, rev. 1921/1935/rev.?)
[9] Præludium over "Jeg vil din Pris udsjunge" (Ved Slotskirkens 100 Aars Jubilæum) /
Prelude on 'I Will Sing Thy Praise' (At the Palace Chapel centenary)
BVN 194b; 1926
[10] Præludium F-dur [I] ["Min Sjæl, du Herren love"] /
Prelude F major [I] ['Now Praise, My Soul, The Lord']
BVN 199 (1928?)
[11] Præludium til Juleaften / Prelude for Christmas Eve
BVN 200 (1928)
[12]-[20] 9 Præludier til Advent, Jul og Nytaar / 9 Preludes for Advent, Christmas and the New Year
BVN 210 (1930)
[12] 1. Første Søndag i Advent "Dagen er nær" (Rom. 13,12) /
First Sunday in Advent "The day is at hand" (Romans 13:12)
[13] 2. Anden Søndag i Advent "Himmelens Kræfter skulle røres" (Luk. 21,26) /
Second Sunday in Advent "The powers of heaven shall be shaken" (Luke 21:26)
[14] 3. Tredie Søndag i Advent "Trøster mit Folk" (Es. 40,1) /
Third Sunday in Advent "Comfort ye my people" (Isiah 40:1)
[15] 4. Fjerde Søndag i Advent "Glæder Eder" (Fil. 4,4) /
Fourth Sunday in Advent "Rejoice" (Philippians 4:4)
[16] 5. Juleaften (Indlednings-Forspil til "Det kimer nu til Julefest") "Og der var Hyrder. og himmelsk Hærskare" (Luk. 2,1-14) / Chrismas Eve (Introductory Prelude to 'The Happy Christmas Comes Once More') "And there were shepherds abiding. and heavenly host" (Luke 2:1-14)
[17] 6. Første Juledag "Fredsfyrsten, Vældig Gud" (Es. 9,6) /
Christmas Day "The Prince of Peace, The mighty God" (Isiah 9:6)
[18] 7. Anden Juledag (Ved Krybben) / Second Day of Christmas (At the Crib)
[19] 8. Søndag efter Jul "Et tegn som imodsiges." (Luk. 2,34) /
Sunday after Christmas "A sign which shall be spoken against..." (Luke 2:34)
[20] 9. Nytaarsdag "Eders Liv er en Damp" (Jak. 4,14) /
New Year's Day "Your life is even a vapour" (James 4:14)
[21] Palmesøndag / Palm Sunday
BVN 210:4 (1930, rev.?)
[22] Nytaarsmorgen / New Year's Morning
BVN 210:9 (1930, rev.?)
[23] Præludium Es-dur [I] ["Udrust dig, Helt fra Golgatha"] /
Prelude E flat major [I] ['Rise, Hero Bold From Calvary!']
BVN 213 (1931)
[24] 2 Salmeforspil / 2 Hymn Preludes
BVN 214 (1931)
1. "Mig hjertelig nu længes" / 'O Sacred Head, Now Wounded'
2. "Dejlig er Jorden" / 'Beautiful Saviour'
[25] Bortrykkelsen / Caught Up Together
BVN 226 (1934)
[26] Et Menneskes Dage er som Græs / The Days of Man are as Grass
BVN 229 (1935)
[27] Toccata [Version 1935/38] / Toccata [Version 1935/38]
BVN 230 (1911, rev. 1935/1938)
[28] Preludio patetico (Syng højt min Sjæl) / Preludio patetico (Sing Out my Soul)
BVN 231 (1913, rev. 1935)
[29] Preludio patetico [Version 1938] / Preludio patetico [Version 1938]
BVN 236 (1913, rev. 1938)
[30] Som en Tyv om Natten / As a Thief in the Night
BVN 238 (1938)
[31] Expression / Expression
BVN 242 (1930/1932, rev. 1939)

APPENDIKS / APPENDIX
[32] Pinse (Præludium efter Siegfried Langgaard) /
Whitsun (Prelude after Siegfried Langgaard)
BVN B30 (1938)

Bind 2 / Volume 2
PRÆLUDIER OG MINDRE STYKKER FOR ORGEL 1940-47 /
PRELUDES AND MINOR PIECES FOR ORGAN 1940-47

[1] Høstpræludium / Harvest Prelude
BVN 250 (1940)
[2] Præludium til Højmessen i Ribe Domkirke / Prelude for Sunday Service in Ribe Cathedral
BVN 251 (1940)
[3] Præludium til Juleaften / Prelude for Christmas Eve
BVN 252 (1940, rev.?)
[4] Jul / Christmas
BVN 255 (1930/1940, rev. 1948-50)
[5] Præludium c-mol [I] / Prelude C minor [I]
BVN 257 (1941)
[6] Første Fastelavn (Math. 4,1-11) / First Sunday in Lent (Matt. 4: 1-11)
BVN 258 (1941?)
[7] Anden Fastelavnssøndag / Second Sunday in Lent
BVN 259 (1941)
[8] Fastelavn / Shrovetide
BVN 260 (1941)
[9] Mariæ Bebudelse / The Annunciation
BVN 262 (1941)
[10] Langfredag [I] / Good Friday [I]
BVN 263 (1941)
[11] Kristi Himmelfartsdag / Ascension Day
BVN 264 (1941)
[12] Sjette Søndag efter Paaske / Sixth Sunday after Easter
BVN 265 (1941)
[13] Pinsedag / Whit Sunday
BVN 266 (1941)
[14] Hjemad! (O, Gud ske Lov! det hjemad gaar), Minde for Orgel /
Homewards! (O, Thank God, the Road Leads Homewards), Reminiscence for Organ
BVN 267 (1941)
[15] Paaske [I] / Easter [I]
BVN 274 (1942, rev.?)
[16] Anden Juledag (Sct. Stefans Dag!) / Second Day of Christmas (St. Stephen's Day!)
BVN 275 (1942)
[17] Anden Paaskedag ("Emmaus") / Easter Monday ('Emmaus')
BVN 276 (1942)
[18] Bryllupsmarch / Wedding March
BVN 277 (1942)
[19] Skærtorsdag / Holy Thursday
BVN 278 (1942)
[20] Begravet (Første Søndag efter Trinitatis) / Buried (First Sunday after Trinity)
BVN 279 (1942)
[21] Fantasi over "Dronning Dagmar ligger i Ribe syg" / Fantasy on 'The Death of Queen Dagmar' BVN 280a (1942)
[22] Bisættelse og Begravelse / Funeral and Burial
BVN 283 (1942)
[23] Orgelstykke (Højmessepræludium) / Organ Piece (Prelude to Sunday Service)
BVN 284 (1942)
[24] Alle-Sjæle [I] / All Souls [I]
BVN 285 (1942)
[25] Paaskedag / Easter Day
BVN 287 (1943)
[26] Paaskemorgen [I] / Easter Morning [I]
BVN 288 (1943)
[27] Fjerde Søndag i Advent / Fourth Sunday in Advent
BVN 291 (1941/1943)
[28] Transmissions-Præludium / Prelude to Broadcast
BVN 299 (1944)
[29] Ved Fredsgudstjenesten / At the Peace Service
BVN 301 (1944)
[30] Juleaftenspræludium / Christmas Eve Prelude
BVN 304 (1944, rev. 1946, 1949)
[31] Requiem (Ved Mindegudstjenesten 10. Juni 1945) / Requiem (At the memorial service 10 June 1945) BVN 306 (1945)
[32] Præludium (Ved Festgudstjenesten i Anledning af Ribe Katedralskoles 800 Aars Jubilæum) / Prelude (At the festival service for the 800th anniversary of Ribe Cathedral School)
BVN 308 (1945)
[33] Præludium Es-dur [II] / Prelude E flat major [II]
BVN 317 (1946, rev. 1950)
[34] Hans Tausen (Præludium ved Afsløringen af Hans Tausens Statue ved Ribe Domkirke) /
Hans Tausen (Prelude at the unveiling of Hans Tausen's statue at Ribe Cathedral)
BVN 320 (1946)

[35] Opstandelsen / The Resurrection
BVN 326 (1947)
[36] Pinse / Whitsun
BVN 329 (1947)
[37] Paaske [II] / Easter [II]
BVN 330 (1947)
[38] Anden Pinsedag / Whit Monday (BVN 331; 1947)
[39] Fantasi (til Ribe Domkirke eller Marmorkirken) /
Fantasy (for Ribe Cathedral or the Marble Church)
BVN 333 (1947, rev. 1949)
[40] Til Harmoniumindvielse i Brorsons Minde /
For the Inauguration of the harmonium in the Brorsons Minde
BVN 338 (1947)

Bind 3 / Volume 3
PRÆLUDIER OG MINDRE STYKKER FOR ORGEL 1948-1952 /
PRELUDES AND MINOR PIECES FOR ORGAN 1948-1952

[1] Som Lynet er Kristi Genkomst / As Lightning is Christ's Second Coming
BVN 341 (1948)
[2] Store Bededag / General Prayer Day
BVN 347 (1948)
[3] Præludium Fis-dur / Prelude F sharp major
BVN 349 (1948)
[4] In domum Domini [I] (Præludium ved 1000 Aars Bispejubilæet i Ribe Domkirke 25. Maj 1948) /
In Domum Domini [I] (Prelude for the Millenary of the Bishopric in Ribe Cathedral, 25 May 1948)
BVN 350 (1947/1948)
[5] In domum Domini [II] (Ved det tusindaarige Bispejubilæum) / In Domum Domini [II] (For the Millenary of the Bishopric)
BVN 352 (1948)
[6] Præludium til Landemodegudstjenesten / Prelude for the Diocesan Conference Service
BVN 353 (1948)
[7] Højmessepræludium / Sunday Service Prelude
BVN 360 (1948)
[8] Præludium A-dur [I] / Prelude A major [I]
BVN 364 (1948)
[9] Pinsemorgen / Whitsun Morning
BVN 370 (1948)
[10] Øde Gader / Deserted Streets
BVN 373 (1949)
[11] Ved Bispeafgang (Fuga over "Den signede Dag") /
For the Retirement of a Bishop (Fugue on 'The Bright Blessed Day')
BVN 374 (1949)
[12] Påskedag, Pinse, Konfirmation / Easter Sunday, Whitsun, Confirmation
BVN 377 (1949)
[13] Langfredag [II] / Good Friday [II]
BVN 378 (1949)
[14] Paaskemorgen [II] / Easter Morning [II]
BVN 379 (1949)
[15] Ved Bispeindsættelse i Ribe Domkirke / For the Induction of the Bishop at Ribe Cathedral
BVN 380 (1949)
[16] Ved Jacob Riisfesten i Ribe Domkirke / For the Jacob Riis Festival at Ribe Cathedral
BVN 382 (1938/1949)
[17] Præludium As-dur [I] / Prelude A flat major [I]
BVN 383 (1949)
[18] Præludium A-dur [II] / Prelude A major [II]
BVN 384 (1949)
[19] Marmorkirkepræludium / Marble Church Prelude
BVN 393:3 (1949)
[20] Præludium c-mol [II] / Prelude C minor
BVN 394 (1949)
[21] Radio Præludium / Radio Prelude
BVN 395 (1949?)
[22] Juledagshøjmesse / Christmas Day Service
BVN 396 (1949)
[23] Præludium F-dur [II] / Prelude F major [II]
BVN 397 (1949)
[24] Præludium Es-dur [III] / Prelude E flat major [III]
BVN 399 (ca. 1950)
[25] Skærtorsdag (Forraadelsen) - Langfredag (Klipperne revnede) - Paaskemorgen (Jordskjælvet og Englen) / Holy Thursday (The Betrayal) - Good Friday (The Rocks Rent) - Easter Morning (The Earthquake and the Angel)
BVN 401 (1950)
[26] Pintse / Whitsun
BVN 402 (1950)
[27] Forbigang (Paaske for Herren) / Passover (Easter for the Lord)
BVN 403 (1950)
[28] Præludium til Højmessen / Prelude for Sunday Service
BVN 405 (1950)
[29] Sonate / Sonata
BVN 410 (1950)
1. Præludium / Prelude (Allegro poco)
2. Præludium / Prelude (Allegro)
[30] Præludium Es-dur [IV] / Prelude E flat major [IV]
BVN 411 (1950)
[31] Jeg venter dig, Herre Jesus, til Dom / I Wait for Thy Judgement, Lord Jesus
BVN 413 (1950)
[32] Præludium D-dur [I] / Prelude D major [I]
BVN 415 (ca. 1951)
[33] Dejlig er den Himmel blaa! / Lovely is the Sky of Blue!
BVN 416 (1951)
[34] Langfredag [III] / Good Friday [III]
BVN 418 (1951)
[35] Dante's "Helvede" / Dante's "Hell"
BVN 421 (1951)
[36] Præludium E-dur / Prelude E major
BVN 425 (1951)
[37] Præludium As-dur [II] / Prelude A flat major [II]
BVN 427 (1951)
[38] Præludium Es-dur [V] / Prelude E flat major [V]
BVN 429 (1951)
[39] Præludium F-dur [III] / Prelude F major [III]
BVN 430 (1952?)
[40] Præludium As-dur [III] / Prelude A flat major [III]
BVN 431 (1952)

APPENDIKS / APPENDIX
[41] Carl Nielsen - Laub - Opgør / Carl Nielsen - Laub - Showdown
BVN 409 (1950)
BVN 358 Mystère (1948)
BVN 359 Ribestemninger (Høsthimmel i Ribe) (1948-49)
BVN 362 Under Erindringens stumme Himmel (1948)