SALMEFORSPIL OG KORALBEARBEJDELSER

SALMEFORSPIL OG KORALBEARBEJDELSER

149,00 DKK

BENDT FABRICIUS
Forlagsnr. WH33092
SALMEFORSPIL OG KORALBEARBEJDELSER
for orgel (2018)

Forord:

Denne lille samling af forspil og koralbearbejdelser er et udpluk af
satser, opstået gennem godt 30 års virke som organist i folkekirken.
Samlingen er først og fremmest tænkt som et brugbart arbejdsredskab
til alle mine kolleger rundt om på de danske orgelbænke.
Der er satser der egner sig til det lille ét-manuals orgel i landsbykirken
og andre der er tænkt til koncertorglet i den store bykirke. Nogle satser
er lette at gå til og med en enkelt og traditionelt opbygget struktur,
mens andre, både harmonisk og rytmisk, byder på større kompleksitet
og sværhedsgrad.
Stort set alle de satser, der er komponeret for to manualer og pedal, kan
også lade sig realisere på orgler, der kun har ét manual og pedal.
Hvad registreringsanvisninger angår, er mine angivelser kun tænkt som
en vejledning til det klanglige udtryk i en given sats, idet det naturligvis
står enhver frit for at finde lige præcis den registrering, der skønnes
passende på det aktuelle instrument.
Det er mit ønske, at alle organister kan få glæde af samlingen, og at
den vil vise sig som et brugbart og gavnligt supplement i det daglige
arbejde.

Bendt Fabricius

Indhold:

Salmeforspil:
Dejlig er jorden
Det kimer nu til julefest
Et barn er født i Betlehem
Gak ud, min sjæl, betragt med flid
Glade jul, dejlige jul
Herre, jeg har handlet ilde
Hjerte, løft din glædes vinger
I al sin glans nu stråler solen
I østen stiger solen op
I østen stiger solen op
Jesus er mit liv i live
Julen har englelyd
Lovsynger Herren, min mund og mit indre
Midt iblandt os er Guds rige
Nu ringer alle klokker mod sky
Op, al den ting, som Gud har gjort
Se, nu stiger solen af havets skød
Velkommen igen, Guds engle små (C.E.F. Weyse)
Velkommen igen, Guds engle små (A.P. Berggreen)
Vor Gud han er så fast en borg

Koralbearbejdelser:
Af højheden oprunden er
Du satte dig selv i de nederstes sted
Jesus, dine dybe vunder
Krist stod op af døde
Lad det klinge sødt i sky
Nu takker alle Gud
Sions vægter hæver røsten
Til dig alene, Herre Krist
Ånd over ånder