BORDERLINES, VIOLIN CONCERTO NO.2 (score)

BORDERLINES, VIOLIN CONCERTO NO.2 (score)

499,00 DKK

NØRGÅRD, PER
Forlagsnr. KP01258
Per Nørgård
BORDERLINES, VIOLIN CONCERTO NO. 2
Score
Duration: 23 min.

Parts are for hire: hire@ewh.dk

Programnote
Der er naturlige grænser: floder, bjerge, have - og så er der grænser som er et resultat af menneskelige beslutninger, ofte med hjælp af en lineal. Selv om menneskeskabte grænser nok kan betegnes som en slags fantasiprodukter er følgerne af dem ofte højst virkelige for den enkelte.

For solisten i denne violinkoncert repæsenterer (titlens) "grænselinier" de betingelser under hvilke solostemmen udfolder sig, nemlig to radikalt forskellige tonearter i orkesterledsagelsen: den ene er den i vestlig musik almindeligt anvendte "veltempererede" 7- eller 12-tone skala; den anden er så uvant for øret som månens bagside er for øjet, med mikro-toner frembragt som overtoner på de dybe strygeinstrumenter. Da disse to stemninger veksler, ofte brat, og da det er solistens opgave at justere sin intonation til det aktuelle orkesterspil, finder solisten sig konstant udfordret af de skiftende grænselinier.

I denne farezone udfolder de tre satser sig: henholdsvis rastløst søgende, indadvendt lyttende og ekspansivt fremadrettet.

Per Nørgård