SANGE / SONGS VOL. 1-3

785,25 DKK

RUED LANGGAARD
Forlagsnr. WH32788
Samlede sange Bind 1-3 / Collected songs Vol. 1-3

Rued Langgaard (1893-1952) is one of the most important Danish composers of the 20th century. He has, however, only acquired this status many years after his death. Langgaard was an eminent musical talent, but with his romantic and symbolist view of art he ended up as an outsider in an era when the trend-setting musical life of the time was permeated by Carl Nielsen's sober and modern attitude.
Rued Langgaard's production within the lied genre comprises 125 songs. Half of them were composed in the short span of years between 1914 and 1918, when the composer was in his early twenties.
With this publication in three volumes, Langgaard's important and personal contribution to the genre is presented in its entire range. Only 27 of the songs have previously been pub- lished. The songs are set to German, Danish and Norwegian poems. The poems in Danish and Norwegian are included in an English translation (though not designed for perform- ance purposes). Each volume is accompanied by an introduction, source descriptions and a critical apparatus in Danish and English.
The Rued Langgaard Edition (RLU) was established in 2000, the aim being to present practical, performance-oriented publications of Langgaard's works on a critical scholarly basis.

Rued Langgaard (1893-1952) hører til blandt det 20. århundredes betydeligste danske komponister. Denne status har han imidlertid først opnået mange år efter sin død. Langgaard var en eminent musikalsk begavelse, men med sit romantiske og symbolistiske kunstsyn endte han som outsider i en epoke, hvor det toneangivende danske musikliv blev gennemtrængt af Carl Nielsens nøgterne og moderne indstilling.
Rued Langgaards produktion inden for lied-genren omfatter 125 sange. Halvdelen af dem blev til i den korte årrække 1914-18, hvor komponisten var i begyndelsen af tyverne. Med denne udgivelse i tre bind præsenteres Langgaards væsentlige og personlige bidrag til genren i sit fulde omfang. Kun 27 af sangene har tidligere været publiceret. Sangene er skrevet til tyske, danske og norske digte. Digtene på dansk og norsk bringes i engelsk oversættelse (men ikke versioneret til opførelsesbrug). Hvert bind er forsynet med indledning, kildebeskrivelser og kritisk apparat.