Carl Nielsen Udgaven

Carl Nielsen førte dansk musik ind i det 20. århundrede. Med sine værker inden for næsten alle genrer - operaer og scenemusik, orkestermusik, koncerter, korværker, kammermusik, orgel- og klavermusik og sange - skabte han sig en fremtrædende plads i det internationale musikliv. Han fremstår som en af århundredets betydeligste symfonikere, hans koncerter og kammermusik tilhører ligeledes det internationale repertoire, og ikke kun på danske, men også på udenlandske scener har hans to operaer vundet betydelig fremgang. Efterspørgslen efter moderne, opførelsesegnede udgaver af hans musik har siden hans død været stadigt stigende. For første gang udgives derfor nu en samlet udgave til praktisk og videnskabelig brug af hans værker, tilrettelagt efter kritiske udgivelsesprincipper. Den samlede udgave af Carl Nielsens værker omfatter såvel trykte som hidtil utrykte værker.