Satser på sange - vokalarrangement

Satser på sange - vokalarrangement

199,00 DKK

Af Merete Wendler og Niels Bundgaard
Forlagsnr. WH31518
· Melodianalyse og sammenhængen mellem tekst, melodi og harmonik · Elementær musikteori: noder, rytmer, akkorder mm. · Harmonisering: fra enkle faste vendinger til avanceret harmonik · Satsteknikker til flerstemmighed · De mange forhold, som arrangøren skal tage stilling til · Et antal satser til analyse og inspiration Det kræver ingen forudsætninger at give sig i kast med materialet, som begynder med en indføring i noder, rytmer, akkorder mm. Det anbefales at arbejde sideløbende med de tre kapitler i Del 1. De sidste to afsnit i kap. 1 om sammenhængen mellem en melodis form, tekst og harmonik kræver dog en del teoretiske forkundskaber og kan med fordel gennemarbejdes på et senere tidspunkt. Del 1 giver gode forudsætninger for at besvare Musikteori 1-prøven på gymnasiets A-niveau. Har man i forvejen en vis musikteoretisk viden, kan man springe Del 1 over og gå direkte til Del 2, hvis kapitler skiftevis handler om arrangement og harmonisering. Man kan vælge at koncentrere sig om arrangementskapitlerne. Men færdigheder i at reharmonisere er svære at komme uden om, hvis man gerne vil kunne skabe variation i et arrangement og lave en sats, der bygger på nogle bestemte musikalske idéer. Hvor intet andet er anført, er becifringerne i bogen i øvrigt taget fra Wilhelm Hansens blå sangbog. Den elementære musikteori i oversigtsform og et par eksemplariske gennemgange af arrangement og harmonisering samt en tjekliste til stemmeføring mm. er samlet i appendikser sidst i bogen.