HVEM TÆLLER FOR?

HVEM TÆLLER FOR?

299,00 DKK

LINDA VILHELMSEN OG ANNELISE DAHLBÆK
Forlagsnr. WH33047
Hvem tæller for?
. når musik i åben skole skal finde takten

Af Linda Vilhelmsen og Annelise Dahlbæk

Hvem tæller for? er en 'hands-on'-bog, der i teori og praksis tager hånd om det faktum, at åben skole-samarbejdet i musik rummer store udfordringer både fagligt, didaktisk, pædagogisk, samarbejdsmæssigt, organisatorisk og ledelsesmæssigt. Bogen giver inspiration og anvisning til undervisningsforløb, der retter sig mod 'det fælles tredje', som netop kun kan effektueres gennem samarbejde mellem de forskellige fagprofessioner i det gensidigt, forpligtende samarbejde - folkeskole/musikskole og folkeskole/ungdomsskole.

Hvem tæller for? giver inspiration til eksemplariske undervisningsforløb på klassebasis for både indskoling, mellemtrin, ældste og udskoling, hvor elevernes læring og dannelse er i centrum. Derudover er der inspiration til områder som organisering af samarbejde og forløb, facilitering af mødeprocesser, etablering af teamsamarbejde - f.eks. at lave forventingsafstemning, udøve aktiv lytning og stille åbne, refleksive spørgsmål. Og der er forslag til iværksættelse af arbejdsformer og læreprocesser, planlægning af undervisningsforløb på klassebasis, tværfaglighed, målsætning og evaluering med videre.

Hvem tæller for? henvender sig til:
- Folkeskolers musiklærere og skolepædagoger.
- Musikskolers undervisere inden for alle områder.
- Ungdomsskoler.
- Konservatorier og professionshøjskoler.
- Fri- og efterskoler.
- Skolebestyrelser, kommunalbestyrelser, forældre og andre med interesse for åben skole i musik.

Hvem tæller for? sigter mod det fælles afsæt, hvor det almenpædagogiske, det innovative og det kunstneriske spiller sammen.