A Christina Rossetti Song Book

A Christina Rossetti Song Book

59,00 DKK

Af Per Drud Nielsen
Forlagsnr. WH31717
Indhold:
May
A Birthday
Mirage
If all were rain
When I am dead, my dearest

Fra forordet
Christina Georgina Rossetti (1830-94) levede og digtede i London. Hun var datter af en italiensk emigrant og hans halvt italienske kone, og blandt hendes tre ældre søskende var digteren og maleren Dante Gabriel Rossetti.

Næring til sine digte fandt Christina Rossetti ikke i sit - i øvrigt tilbagetrukne - hverdagsliv. Hun fandt snarere denne næring i de korte glimt af kærlighedslykke, som bl.a. digtet A Birthday flyder over med. Og hun fandt den i sine kærlighedstab, herunder de afkald, hun - som stærkt engageret anglikaner - selv valgte pga. konfessionelle uoverensstemmelser.

Denne næring gjorde på ingen måde Christina Rossettis digtning til en privat sag. Tværtimod hæver hendes stramt rytmiserede og ofte folk song-inspirerede digte sig højt over deres pri-vate begrundelser. Og de baserer deres ord-kunst på tanker og følelser, som vi formodent-lig alle rummer.

Havde Christina Rossetti levet 40 år tidligere, og havde hun digtet ikke på engelsk, men på tysk, er jeg overbevist om, at de mange lied-komponister i første halvdel af 1800-årene havde flokkedes om hende. Og på mange måder har jeg tonesat hendes digte i lied-kunstens ånd: Jeg har benyttet mig af enkle, strofisk varierede tonesættelser. Og hører man i en enkelt af mine Rossetti-sange et lån fra en velkendt Schumann-Lied, hører man ikke forkert.

Marts 2013
Per Drud Nielsen