Spil bare løs - Guitar

SPIL BARE LØS er en spillesangbogsserie med sange ordnet i stigende sværhedsgrad efter antallet af akkorder. Der lægges ud med sange, der kan spilles med 1 akkord - så følger sange, der kan spilles med 2 akkorder - og derpå sange, der kan spilles med 3 akkorder. Alle noteret i D-dur. Herefter udvides akkordantallet og tonearternes antal. Idéen i opbygningen er - som navnet siger - bare at spille løs. Hurtigt at komme i gang med at spille, hurtigt mærke fremskridt og hurtigt få lært sig et stort repertoire af sange, der kan spilles med 1, 2 og 3 akkorder. Det er her, hovedvægten i serien er lagt. At man som begynder får mulighed for at spille et stort antal sange med et lille antal akkorder. "Bedre at kunne 2 akkorder og 100 sange - end 100 akkorder og 2 sange"Der kræves ingen særlige musikalske forudsætninger - man synger bare løs og følger de angivne akkordskift i teksten.Serien henvender sig til både børn og voksne, hver for sig eller i alle mulige pædagogiske sammenhænge, og indeholder et meget alsidigt udvalg af sange: børnesange, sanglege, dansesange, viser, folkesange, mest engelsksprogede, men i alt er 15 sprog repræsenteret.For at opøve sit øre til selv at høre, hvornår melodier skifter akkord, udelades lidt efter lidt den præcise angivelse af akkordskift i de sidste vers af en sang - foruden der er medtaget titlerne på yderligere et meget stort antal sange, der kan spilles med 1, 2 og 3 akkorder. Tonearten D-dur er valgt, fordi guitargrebene her er de nemmeste, og nemmeste at skifte imellem,samtidig med at et meget stort antal sange ligger bekvemt her.Melodidelen (Spil bare løs I, II, III, IV, mer I, mer II) kan betragtes som en SANGBOG - som sammen med den spilletekniske del (V-A og V-B) udgør en komplet GUITARSKOLE.