Spil bare løs - Keyboard

SPIL BARE LØS - keyboard er den del af Spil bare løs-systemet, der tager sigte på spil på instrumenter med klaviatur. En serie spillebøger for spil efter becifringer på alle slags klaviatur-instrumenter: klaver, synthesizer, el-orgel, pianoharmonika m.v. - sammenfattende: keyboard.Melodierne er ordnet efter såvel antal toner som efter antal akkorder. Ved at følge opbygningen afsnit for afsnit opnås en systematisk indlæring af noder, akkorder og akkompagnementsmønstre.Men samtidig med den meget systematiske opbygning er den yderst fleksibel i sine anvendelsesmuligheder, idet melodistof og spilleteknik er adskilt, således at tilegnelsen af de forskellige færdigheder kan foregå i eget tempo og efter individuelle ønsker, behov og forudsætninger.Man kan selv bestemme, hvilke melodier man vil starte med (dem, man kender), hvornår bassen skal sættes til, hvordan bassen skal spilles (mange muligheder), for el-orglers vedkommende hvornår baspedal eller automatik skal sættes til.Serien kan anvendes som et selvstændigt system eller som supplement til andre skoler og systemer. Der er - for ikke at forsømme dette vigtige område - afsnit om gehørspil i andre tonearter - noget, som vil være med til at give større musikalsk sikkerhed og større fortrolighed med instrumentet. Repertoiret er udvalgt fra Spil bare løs-repertoiret, en blanding af nyt og gammelt, dansk og udenlandsk, børne-/voksen-/folkesange.